NEUSTÁLE SLEDUJEME AKTUÁLNÍ ZMĚNY

Při projektování a realizaci jakéhokoliv záměru je nezbytné znát do důsledku aktuální legislativu a orientovat se v ní.

Při snaze zabezpečit bezproblémový provoz firem a pracovišť, snižovat negativní vliv na životní prostředí a zajistit jeho ochranu, je nezbytné neustále sledovat stav legislativy, nové a přísnější požadavky, a tyto naplňovat.

Poskytujeme průběžný monitoring vývoje legislativních změn a komplexní odborné poradenství.

Obecně zajišťujeme:

  • provedení auditu, naplňování legislativních povinností
  • poradenství v oblasti legislativních požadavků a změn s dopadem na chod či provoz zařízení
  • zastupování klientů před správními úřady
  • zajištění veškerých legislativních povinností při přípravě a realizaci nových investic